Geef je mening op onderstaande visie! Akkoord of niet akkoord?

Op deze website willen de te dure therapieopleidingen versnipperd aangeboden in allerlei diverse privé opleidingsinstuten aan de kaak stellen. Sommigen daarvan werken noodgedwongen samen met universiteiten en hogescholen om een officieel getuignschrift te kunnen afnemen.  Maar blijven het organiseren in de eigen privé opleidingsgebouwen die ze ook gebruiken als therapieruimtes.Ze hanteren daarbij woekerbedragen en betalen niet enkel hun patrimonium daarmee af maar verlonen ook rijkelijk hun lesgevers. We willen geen afbreuk doen aan de verschillende opleidingen. Het gaat vaak om nuttige bijkomende opleidingen aangeboden door vakspecialisten met veel ervaring. Wie behoefte heeft om zich bij te scholen, te vervolmaken, enz. moet daar de vrije keuze toe hebben. Maar het kan niet dat beroepsverenigingen en nog minder de overheid en mutualiteiten deze opleidingen verplicht maken om erkend te worden en lid te kunnen worden. Zo eist de Vlaamse vereniging van seksuologen dat je zelfs na het behalen van een universitair diploma van vijf jaar met de nodige supervisie, therapeutische achtergronden en stages toch nog binnen vijf jaar een bijkomende therapieopleiding van vier jaar moet volgen en bijkomende supervisie moet ondergaan. Zoniet kan je je geen volwaardig klinisch seksuoloog noemen en geen erkend lid worden van hun vereniging en je diensten als klinisch seksuoloog op hun website kenbaar maken.   Nochtans is dit voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen niet verplicht. Zij kunnen direct na hun opleiding aan de slag, krijgen hun visum van de overheid (na de eventuele nodige stages vanaf 2023-2024 voor nieuwe afgestudeerden) en kunnen met therapie starten. Maar […]