Geef je mening op onderstaande visie! Akkoord of niet akkoord?

Op deze website willen de te dure therapieopleidingen versnipperd aangeboden in allerlei diverse privé opleidingsinstuten aan de kaak stellen. Sommigen daarvan werken noodgedwongen samen met universiteiten en hogescholen om een officieel getuignschrift te kunnen afnemen.  Maar blijven het organiseren in de eigen privé opleidingsgebouwen die ze ook gebruiken als therapieruimtes.Ze hanteren daarbij woekerbedragen en betalen niet enkel hun patrimonium daarmee af maar verlonen ook rijkelijk hun lesgevers.

We willen geen afbreuk doen aan de verschillende opleidingen. Het gaat vaak om nuttige bijkomende opleidingen aangeboden door vakspecialisten met veel ervaring. Wie behoefte heeft om zich bij te scholen, te vervolmaken, enz. moet daar de vrije keuze toe hebben. Maar het kan niet dat beroepsverenigingen en nog minder de overheid en mutualiteiten deze opleidingen verplicht maken om erkend te worden en lid te kunnen worden. Zo eist de Vlaamse vereniging van seksuologen dat je zelfs na het behalen van een universitair diploma van vijf jaar met de nodige supervisie, therapeutische achtergronden en stages toch nog binnen vijf jaar een bijkomende therapieopleiding van vier jaar moet volgen en bijkomende supervisie moet ondergaan.

Zoniet kan je je geen volwaardig klinisch seksuoloog noemen en geen erkend lid worden van hun vereniging en je diensten als klinisch seksuoloog op hun website kenbaar maken.   Nochtans is dit voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen niet verplicht. Zij kunnen direct na hun opleiding aan de slag, krijgen hun visum van de overheid (na de eventuele nodige stages vanaf 2023-2024 voor nieuwe afgestudeerden) en kunnen met therapie starten.

Maar voor alle andere opleidingen en sommige mutualiteiten geldt hetzelfde principe : je volgt een dure vervolgopleiding van vier jaar of je mag niet tot hun beroepsgroep/beroepsvereniging toetreden. Buiten een zeldzame uitzondering kennen deze privé-opleidingsinstituten geen kortingen, geen sociale tarieven, enz Eigen onderzoek heeft geleerd dat je een opleiding zoals de meeste instituten met een behoorlijke gage van 85 euro per uur per lesgever voor het aantal lesuren dat ze aanbieden, locatie, koffie en versnaperinge en didactische voorzieningen inbegrepen vanaf 15 personen makkelijk aan 1000 euro lesgeld per jaar kan organiseren. De meesten opleidingen vragen tot 2500 euro of meer per lesjaar. Woekerbedragen dus waar men veel winst op maakt. Tel daarbij je hoge verplaatsingsonkosten naar het instituut overal in het land en de tijd die je in de verplaatsing steekt, en dan ben je nog veel meer kwijt.

Het is ook zo dat je vooraf dit opleidingsbedrag moet betalen zonder dat je de kans krijgt om een en ander kwalitatief uit te proberen of het je al dan niet bevalt, of er kwaliteit wordt geboden, of het voor jou nuttig is, enz. . Wordt je ziek of zie je de opleiding wegens oninteressant voor jou niet zitten, dan ben je toch minstens voor één jaar je opleidingsbedrag kwijt en ontloop je de kans om als therapeut erkend te worden.  Het blijkt dan ook dat velen de opleiding enkel en alleen volgen omdat het moet en om een erkenning en lidmaatschap beroepsvereniging te kunnen krijgen. Volgens velen is het tijdverlies, kost het zeer veel dat uiteindelijk naar de cliënten gerecupereerd te worden,  maar kunnen ze er niet onderuit wil je bijvoorbeeld door mutualiteiten erkend worden en/of  van terugbetaling voor je cliënten genieten.

Ironie is dat je overal in het land goedkope schriftelijke cursusjes coach, relatiecounselor, zelfs psychotherapeut, enz kunt volgen (vaak niet meer dan enkele honderden euro’s) en je dan zonder problemen als hulpverlener mag vestigen. Je mag je dan officieel geen therapeut noemen, de meesten passen hier makkelijk een mouw aan en gebruiken aanverwante termen.  Zie bijvoorbeeld https://www.vindeentherapeut.be/cursus-training-opleiding/therapie-opleiding-therapeut.html  Je hebt ook geen recht op terugbetaling. De titel klinisch seksuoloog of seksuoloog is overigens niet beschermd. Iedereen zonder welke opleiding ook mag zich zo noemen.

Met deze website pleiten we voor het opheffen van de therapeutische eis van vier jaar bijkomende therapieopleiding voor de menswetenschappelijke therapeutisch georiënteerde beroepen en het toelaten voor hen tot het beroep van therapeut.  Indien de overheid of de beroepsorganisaties de eis van een vierjarige bijkomende opleiding toch willen behouden moeten ze dit aanbieden aan democratische prijzen zodat ook jonge afgestudeerden, kansarmen, allochtonen, enz toegang krijgen tot deze opleiding.

Best worden ze exclusief door hogescholen of universiteiten georganiseerd zodat overheidscontrole op inkomsten en uitgaven duidelijker wordt. Het is nodig om de nodige kwaliteitseisen van de opleiding voor te leggen, inclusief een studie, examen- en deliberatiereglement. Er moeten doorlichtingen komen van de financiële instroom en uitstroom en of de middelen correct worden aangewend.

De diverse privé-opleidingen moeten niet verboden worden maar als men ze voorstelt als voorwaarde om therapie te mogen doen, moeten ze  de nodige kwaliteitsopleidingseisen kunnen voorleggen en net zoals hogescholen en universiteiten op regelmatige basis opleidingsvisitaties en/of doorlichting door externe deskundigen krijgen. Nu is er helemaal geen controle op de opleidingen en het aanbod, de didactiek, de doelstellingen, enz.  Elk opleidingsinstituut doet zomaar wat en vraagt daar exuberante hoge prijzen voor.  Er is niemand die hun kwaliteit controleert en de studenten hebben geen keuze. Als ze een erkenning willen moeten ze opleiding afmaken, interessant of niet.

Als men deze opleidingen niet meer verplicht maakt, mogen ze bij wijze van spreken doen wat ze willen als privé-organisatie. Wie er veel van zijn eigen geld voor wil betalen, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Maar het mag geen verplichting zijn om bij een beroepsorganisatie aangesloten te kunnen zijn of om het beroep van therapeut te mogen uitoefenen.

Wil je reageren op deze stellingname, post je reacties dan hieronder. Je moet wel  naam/nickname en emailadres opgeven om spam en onzinnige reacties te vermijden. De opmerkingen zullen gemonitord worden in functie van ethiek en zedelijkheid, maar worden niet gecensureerd. Je emailadres wordt niet vermeld.

Geplaatst in Dure therapieopleiding verantwoord?.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

14 − een =